Activitatea Institutului de Cercetare Făgăraș este coordonată de Echipa de Management, condusă de Directorul Executiv.

În cadrul Echipei de Management funcționează următoarele sub-echipe:

  • Management și Comunicare Internă, care asigură funcționarea Institutului din perspectivă logistică și operațională;
  • Cercetare și Publicații, care coordonează activitatea editorială și de cercetare a Institutului, inclusiv Editura Institutului de Cercetare Făgăraș;
  • Comunicare și Evenimente, care asigură comunicarea externă și buna organizare a evenimentelor Institutului; și
  • Granturi și Parteneriate, care susține membrii rețelei de cercetători și experți în accesarea de granturi și identificarea de parteneri.

Echipa

Management Team RO

Alexandra Peca

Management Team RO

Anca Molnoș

Management Team RO

Andrei Morar

Management Team RO

Cosmin Iliescu

Management Team RO

Cristina Neagoe

Management Team RO

Gabriel Pîrlogeanu

Management Team RO

Ioana Hașu-Georgiev, M.A.

Management Team RO

Luminița Faff

Management Team RO

Maria Suciu

Management Team RO

Mihai Pătru

Management Team RO

Mihai Racu

Management Team RO

Sergiu Mihailescu

Management Team RO

Ștefan Cibian

Management Team RO

Teodora Capotă