Abilitatea de analiză a cercetătorilor și practicienilor din diverse domenii este adesea puțin utilizată pentru creșterea calității politicilor publice și a proceselor decizionale din instituții publice, firme, organizații și din comunitate în general. Prin activitatea Institutului, contribuim la producerea unor analize care să susțină diverși actori la nivel local, național și internațional în a lua decizii mai bine informate.

Evenimente