Studiu privind Dezvoltarea Societății Civile din Țara Făgărașului

CFs & SDGs Homepage

29.06.2023 / Publications

Autori: Dr. Stefan Cibian, Dr. Magdalena Drăgan, Dr. Silvia Fierăscu, Drd. Edi Dragoș Beserman, Dr. Levente Fejes Zoltan, Ianis Rușitoru, Adriana Cârnu

Download publication

Țara Făgărașului se remarcă prin rezistența anticomunistă, care a generat comunități conștiente de importanța libertăților civile. Tranziția post-1989 a însemnat o perioadă dificilă pentru Țara Făgărașului, din cauza colapsului economic și a depopulării zonei, ambele fenomene limitând dinamica socială și implicarea în comunitate, inclusiv capacitatea de a articula inițiative civice.

Pe baza datelor analizate, putem afirma că Țara Făgărașului beneficiază de o societate civilă diversă. În zona extinsă a Țării Făgărașului am identificat 1.069 ONG-uri înscrise în Registrul ONG de la Ministerul Justiției. Dintre acestea, 157 își au reședința în Făgăraș (15%). La nivel de regiune, 60% dintre organizații se regăsesc în mediul urban, iar 40% în mediul rural. Profilul organizațiilor din mediul urban și rural diferă, cele din mediul rural axându-se în principal pe activități legate de agricultură și dezvoltare locală și comunitară, iar cele din mediul urban pe activități social-caritabile, recreative, sportive și culturale.

La nivelul societății civile din regiune întâlnim o dinamică relativ proactivă după 2010, prin apariția mai multor activități locale și regionale, susținute pentru perioade mai lungi de timp. Activități sportive, recreative, culturale, comunitare ajung să fie organizate recurent, semnalând consolidarea unor inițiative locale și o capacitate susținută pe parcursul mai multor ani. Această tendință este mai accentuată în orașul Făgăraș și în mediul urban din regiune, mediul rural beneficiind de un număr restrâns de inițiative, cu anumite excepții (de exemplu sate precum Recea, Saschiz, Mândra, Șona, Cincșor, Cincu, Șercaia, Drăguș, Șinca Nouă, printre altele).

Pentru creșterea capacității sectorului considerăm importante următoarele:

  1. Dezvoltarea unei comunități a persoanelor implicate în societatea civilă din Țara Făgărașului, care să asigure un număr suficient și constant de întâlniri la nivel de sector.
  2. Identificarea, renovarea, dotarea și activarea unor spații fizice care să susțină activitatea sectorului societății civile.
  3. Este de asemenea esențială conturarea unui spațiu online (platformă) care să faciliteze cunoașterea reciprocă, accesul la informații esențiale (precum informații despre finanțări, contactele celor implicați etc.), împărtășirea informațiilor, dezvoltarea unui calendar al comunității societății civile, precum și alte activități comune. Spațiul online este esențial și pentru includerea acelor persoane dedicate Țării Făgărașului care stau în alte zone sau țări.
  4. Facilitarea unor procese de învățare constante pentru persoanele și organizațiile din societatea civilă.

Departamente: Departamentul pentru Analiza Politicilor Publice, Departamentul de Cercetare, Centrul Internațional pentru Afaceri Globale și Postdezvoltare, Programul Societate, Criză și Reziliență

Regiuni: Țara Făgărașului, România

Teme: Filantropie și Dezvoltare Comunitară, Societate Civilă, Democrație și Democratizare, Obiective de Dezvoltare Durabilă