Structura și activitatea Institutului

Structura și Activitatea Institutului

Activitatea centrală a Institutului este cercetarea. Este avută în vedere în principal cercetarea interdisciplinară, care aduce împreună analiza științifică și practica, dar și cercetarea disciplinară care aprfundează înțelegerea unor fenomene de interes public sau academic. Institutul dezvoltă în relație cu activitatea de cercetare și proiecte educaționale și de analiza a politicilor publice.

În cadrul Institutului își desfășoară activitatea centre de cercetare, programe și departamente, precum și echipa de management:

Departamentul de Cercetare

Departamentul de Programe Educaționale

Departamentul pentru Analiză de Politici Publice

Centrul Internațional pentru Afaceri Globale și Postdezvoltare (IC-GAP)

Programul Școlii de Vară de la Făgăraș

Clubul Tinerilor Cercetători

Echipa de Management

Activitatea Institutului este coordonată de Echipa de Management, pe baza deciziilor Adunării Generale și a Consiliului Director.