Laboratorul pentru Siguranță Urbană la Cluj-Napoca, 15 – 17 iunie, 2023

06.04.2023

Frica de criminalitate afectează calitatea vieții tuturor cetățenilor. Dar impune, cu precădere, limitări disproporționate vieții de zi cu zi a femeilor, limitând participarea lor activă la viața publică a unui oraș. Întrucât toți rezidenții urbani au dreptul de a trăi într-un oraș sigur, reducerea proactivă a criminalității urbane prin activitatea poliției, modelarea conștientă a mediului urban și alte măsuri sunt esențiale.

Obiectivul acestui laborator este de a analiza modul în care mediul construit și cel natural afectează violența de gen în orașul Cluj-Napoca și de a explora soluții (de exemplu, arhitecturale, amenajare, proprietate, coeziune socială etc.) care pot crește siguranța reală și percepută a femeilor și fetelor.

Când – 15 – 17 iunie 2023

Proiectat ca un eveniment de trei zile, Laboratorul se va desfășura în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 15-17 iunie 2023.

Agenda/Design

Ziua 1 – Introducere

Prezentarea agendei, participanților se întâlneasc și înveță unul despre celălalt. Prezentarea provocării și a obiectivelor laboratorului. Expunerea participanților la date locale despre violența împotriva femeilor, la strategia orașului și la rezultatele sondajului privind percepția asupra siguranței cetățenilor. Participanții vor selecta o locație din spațiile publice propuse pentru analiză și dezvoltarea soluțiilor.

Ziua 2 – Cunoașterea contextului local

Vizite pe teren și lucru pe teren pentru observarea și analiza spațiilor publice. Participanții la laborator vor selecta o zonă specifică indicată de respondenții la sondaj ca fiind „nesigură”, iar caracteristicile micro-mediului vor fi analizate în timpul laboratorului. Analiza se va baza pe statistici oficiale, date din aplicația SafeCities și un chestionar destinat cetățenilor din Cluj privind percepțiile asupra siguranței și spațiilor publice. Observațiile și notele sunt comparate și analizate într-o reflecție facilitată la sfârșitul zilei.

Ziua 3 – Reflecție și Recomandări

Ziua trei este dedicată dezvoltării de soluții (arhitecturale, sociale, de mobilitate, sau privind controlul criminalității etc.) pentru creșterea siguranței percepute și efective a spațiului public, lucrând ca grup în jurul unor potențiale soluții.

Follow-up: dezvoltarea în colaborare a cel puțin două dintre rezultatele propuse.

Pe cine căutăm?

Dacă sunteți interesati de siguranța urbană, violența bazată pe gen și relația acestora cu mediul urban, atunci alăturați-vă Laboratorului! Contactați-ne la office@icf-fri.org.

Departamente/unitați: Departamentul pentru analiza politicilor publice, Centrul pentru Afaceri Globale și Postdezvoltare

Regiuni: România, Europe, Global

Teme: Orașe, Arhitectură și urbanism, Filantropie și dezvoltare comunitară, Societate civilă, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Uniunea Europeană