Guvernanță

Guvernanță

Institutul de Cercetare Făgăraș (ICF) este o organizație non-guvernamentală independentă, științifică, profesională și apolitică.

În baza statutului, ICF este condus de Adunarea Generală și de Consiliul Director.

Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor deplini ai Institutului și se reunește anual.

Consiliul Director al Institutului este compus din șapte membri, având mandatul până în 2021. Membrii Consiliului Director sunt: