Laboratorul pentru Siguranță Urbană la Cluj-Napoca

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 vizează crearea unor așezări mai sigure. Dar orașele sigure nu sunt doar acelea care „reduc în mod proactiv criminalitatea urbană, cum ar fi comportamentul antisocial, jafurile pe stradă și spargerile prin intervenții precum activitatea poliției, utilizarea tehnologiei și managementul infractorilor” (IFSEC Global), ci și cele...

Vezi articol

Laboratorul pentru Siguranță Urbană la Cluj-Napoca, 15 – 17 iunie, 2023

06.04.2023 Frica de criminalitate afectează calitatea vieții tuturor cetățenilor. Dar impune, cu precădere, limitări disproporționate vieții de zi cu zi a femeilor, limitând participarea lor activă la viața publică a unui oraș. Întrucât toți rezidenții urbani au dreptul de a trăi într-un oraș sigur, reducerea proactivă a criminalității urbane prin...

Vezi articol

Valea Jiului și Țara Făgărașului în perspectivă comparată: Condiții și circumstanțe prezente și perspective pentru viitor

11 august, 2022, 16.00-19.30 (hibrid, în Engleză) O comparație a Văii Jiului și Țării Făgărașului deschide oportunitatea de a analiza din perspective diferite problematica României contemporane, și chiar a societăților post-comuniste în general. Ambele, Valea Jiului ca regiune minieră și Țara Făgărașului cu o industrie chimică semnificativă au experimentat o...

Vezi articol

Cluj – Napoca ca oraș inteligent: o analiză a discursului

10 august 2022, 16.30 – 18.00 (ora României, hibrid, în Engleză) Prezentarea Laurei va examina construcția discursului Municipiului Cluj-Napoca, România în ceea ce privește adoptarea și implementarea unor caracteristici de smart city. Clu-Napoca este adesea promovat de presa locală și națională ca model de succes în implementarea unui urbanism inteligent....

Vezi articol

Urban Practitioners Network

Rețeaua de practicieni urbani este un spațiu de sprijin comun și de schimb de practici inovatoare între profesioniști urbani motivați. Am creat un grup pe Platforma rețelei de alumni Bosch (BAN) ca instrument de comunicare și organizare. Programul va susține constituirea rețelei precum și diverse proiecte la nivel regional.  ...

Vezi articol

Politici de siguranță urbană: Integrarea unor perspective interdisciplinare în dezvoltarea unor orașe sigure

Online (Zoom), 6 august 2020, 10.00-12.00 (ora României, în Engleză) Siguranța orașelor devine din ce în ce mai importantă, odată cu creșterea atenției acordate sustenabilității orașelor. Acest aspect este evident și prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă Nr. 11, care propune transformarea orașelor în așezări umane care sunt incluzive, reziliente și...

Vezi articol