No comments yet

Raport privind potențialul de implicare al diasporei în comunitățile din Țara Făgărașului

Raportul privind potențialul de implicare al diasporei în comunitățile din Țara Făgărașului surpinde comportamentul filantropic și de implicare comunitară al persoanelor plecate din zona Țării Făgărașului. Pentru a înțelege însă implicarea diasporei, urmărim parcursul de migrație, de la luarea deciziei de a pleca, până, în unele cazuri, la reântoarcerea în comunitate.  Raportul a fost solicitat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) și realizat de ICF în parteneriat cu FCTF și MKBT: Make Better (MKBT).

Raport realizat cu susținerea: Oana Mitea (FCTF), Emilia Ciurchea (FCTF), Marina Neagu (MKBT, ICF), Mihai Șercăianu (MKBT, ICF)

Autori: Dr. Ștefan Cibian, Dr. Silvia Fierăscu, Dr. Christian Moreh, Ana Maria Elian, M.A. (MKBT), Dr. Nadia-Suzana Șaptefrați, Dr. Laura Vișan, Dr. Anca Florian

Descarcă raportul

Rezumat executiv:

Experiența de viață oferită de migrația temporară și permanentă presupune o transformare profundă atât la nivel personal cât și la nivel colectiv – familie, gospodărie, cartier, comunitate, sat sau oraș. Țara Făgărașului, Rupea și Zărnești constituie una dintre zonele din România unde o proporție semnificativă a populației are astfel de experiențe, cu implicații majore pentru modul în care funcționează comunitățile locale și pentru viitorul acestora.

Raportul privind implicarea diasporei în comunitățile din Țara Făgărașului analizează a). experiența migrației din perspectiva diasporei și a comunităților de origine, b). disponibilitatea persoanelor plecate de se implica în comunitate și c). cauzele ce determină implicarea în comunitate în rândul diasporei. Pentru generarea datelor necesare am aplicat două chestionare și am efectuat trei focus grupuri și 25 de interviuri semi-structurate cu persoane relevante din diasporă și din comunitate.

În contextul migrației către alte țări sau către alte localități din România, Țara Făgărașului a pierdut un număr semnificativ de persoane. Acest aspect influențează nu doar economia locală, ci și modul de conviețuire în comunitățile din zonă. Deși cei plecați rămân o parte integrantă a comunității locale la nivel identitar, apartenența la comunitate și posibilitatea de a contribui direct sunt limitate prin distanță și prin lipsa unei organizări locale care să permită acest lucru.

Motivația plecării în străinătate se leagă de situația economică din comunitate, situația politică la nivel național și local, dorința de a învăța și explora. Pentru diaspora internă, este relevantă și lipsa de alternative educaționale universitare și lipsa locurilor de muncă pe anumite domenii în Țara Făgărașului.

Unele dintre provocările principale cu care se confruntă persoanele plecate din comunitate includ: o adaptare dificilă la cultura locală în țara de destinație, o cunoaștere limitată a limbilor țărilor gazdă, dificultate în identificarea unor locuri de muncă potrivite, unitatea scăzută a comunității de români din țara gazdă și o expunere la fenomene de infracționalitate precum traficul de ființe umane.

Provocările cu care se confruntă persoanele care se reîntorc în comunitate după o perioadă petrecută în altă țară includ, printre altele: dificultatea de a identifica un loc de muncă, o experiență negativă în interacțiunea cu autoritățile locale, dificultate accentuată în a înțelege cum funcționează deschiderea și administrarea unei firme, dificultate în rândul copiilor și tinerilor în a se adapta la diferențele de programă școlară și la predarea în limba română.

Majoritatea persoanelor plecate au disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea comunităților locale din Țara Făgărașului mai mult decât o fac în prezent. Actualmente contribuția acestora este limitată de accesul la informație, încrederea în inițiativele locale și lipsa timpului. Aspecte care pot crește gradul de implicare a diasporei includ: facilitarea implicării în perioada inițială după plecare, implicarea prietenilor și familiei ca vectori de informare și implicare, dezvoltarea unor canale și mecanisme care să fie accesibile și ușor de utilizat.

Pe baza analizei datelor despre diaspora internă și externă, s-au articulat mai multe recomandări incluse în concluzia raportului. Recomandările principale includ:

Având în vedere complexitatea fenomenului migrației din Țara Făgărașului și în special dimensiunile și impactul acestuia, este important să existe o abordare integrată a actorilor din comunitate cu privire la diaspora.

Este important ca atât cei plecați, cât și persoanele rămase în comunitate (inclusiv autorități publice și organizații) să înțeleagă implicațiile ce rezultă dintr-o migrație care cuprinde o proporție atât de mare din populația locală.

Este necesar un discurs public și comunitar care valorizează atât persoanele care rămân în comunitate, cât și pe cele care decid să locuiască în altă parte.

Este importantă creșterea capacității autorităților locale și organizațiilor din comunitate în a înțelege și adresa nevoile diasporei.

Recomandări pentru Fundația Comunitară Țara Făgărașului:

 • Dezvoltarea unui comitet consultativ care să monitorizeze în permanență fenomenul migrației și fenomenele asociate migrației și să genereze recomandări.
 • Să dezvolte modalități din ce în ce mai eficiente de a intra în contact cu persoanele plecate și a le informa despre activitățile din comunitate și posibilități concrete de implicare.
 • Construcția unor mecanisme de implicare și investiție în comunitate pentru diaspora, prin implicarea prietenilor, familiei și a celor întorși în comunitate.
 • Implicarea celor plecați în a genera produse comunitare relevante pentru ei.
 • Dezvoltarea unor fonduri specifice pe ariile de interes pentru diaspora și implicarea celor plecați la nivelul unor comitete de fond sau jurii.
 • Lansarea unor mecanisme de parteneriat și finanțare care să aibă impact atât în comunitatea de origine cât și în comunitatea de destinație.
 • Creșterea sinergiilor între comunitățile locale de origine și destinație.
 • Utilizarea, prin storytelling a experiențelor curente de implicare a diasporei pentru a impulsiona implicarea diasporei în comunitate.
 • Adresarea dificultăților întâmpinate de persoanele care revin în comunitate prin finanțarea unor inițiative relevante.
 • Facilitarea unei înțelegeri comune la nivelul comunităților din Țara Făgărașului pentru asigurarea unei dezvoltări integrate a zonei.
 • Adresarea problemelor persoanelor plecate din comunitate prin stimularea unor proiecte educaționale necesare (predarea limbilor străine, predarea limbii române pentru cei care se întorc în comunitate, comunicare interculturală, experiențe educaționale internaționale, calificare și re-calificare, etc.).
 • Adresarea problematicii traficului de persoane.
 • Recomandări pentru autoritățile locale:
 • Creșterea calității serviciilor oferite.
 • Reducerea birocrației necesare pentru înființarea și gestionarea unor afaceri și inițiative neguvernamentale.
 • Dezvoltarea unei rețele de localități înfrățite dintre comunitățile de destinație ale migranților din Țara Făgărașului.
 • Adaptarea educației locale la nevoile unei comunități care are o proporție semnificativă de locuitori în diaspora.
 • Susținerea mediului de afaceri în a capitaliza pe resursele oferite de existența unei diaspore semnificative din rândul locuitorilor zonei.
 • Înțelegerea impactului digitalizării asupra Țării Făgărașului și crearea unei strategii regionale pentru dezvoltarea integrată a zonei.

Teme: Dezvoltare internationala, Migrație și diaspora, Filantropie și dezvoltare comunitară

Regiuni: România, Țara Făgărașului

Departamente: Centrul Internațional pentru Afaceri Globale și Postdezvoltare (IC-GAP), Departamentul de Cercetare

Post a comment