Institutul de Cercetare Făgăraș (ICF) este o organizație non-guvernamentală independentă, științifică, profesională și apolitică.

În baza statutului, ICF este condus de Adunarea Generală și de Consiliul Director.

Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor deplini ai Institutului și se reunește anual.

Consiliul Director al Institutului este compus din șapte membri, având mandatul până în 2021. Membrii sunt:

Consiliul director

Guvernanță RO

Anca Molnoș

Guvernanță RO

Ioana Hașu-Georgiev, M.A.

Guvernanță RO

Maria Suciu

Guvernanță RO

Mihai Pătru

Guvernanță RO

Ștefan Cibian

Guvernanță RO

Teodora Capotă

Guvernanță RO

Tina Oltean

Cenzor

Cenzor RO

Pieter Wieringa