No comments yet

Diaspora Țării Făgărașului

Raport asupra fenomenelor asociate migrației definitive, temporare și circulare din Țara Făgărașului

Echipa de cercetare este compusă din:

 1. Dr. Ștefan Cibian, (ICF Director executiv, coordonator proiect),
 2. Dr. Cristian Moreh (ICF Associated Researcher)
 3. Dr. Laura Vișan (ICF)
 4. Dr. Silvia Fierăscu (ICF Research Fellow)
 5. Drd. Ana Maria Vrabie (MKBT)
 6. Drd. Anca Oprișor (ICF)
 7. Ana Elian (MKBT)
 8. Marina Batog (MKBT, ICF)
 9. Mihai Șercăianu (MKBT, ICF)

Proiectul de cercetare analizează fenomenul migrației din Țara Făgărașului cu scopul de a susține activitatea Fundației Comunitare Țara Făgărașului (FCTF) în conectarea diasporei cu comunitățile din Țara Făgărașului.

Sunt avute în vedre mai multe caracteristici ale fenomenului migrației în zonă, precum momentul și motivația plecării în străinătate, tipul de migrație (definitivă, temporară, circulară, legată de studiu sau de muncă), tipul de relație cu comunitatea de origine și cu comunitatea din străinătate, precum și aspirațiile pentru viitor.

De asemenea, cercetarea are ca menire identificarea unor modalități de conectare a diasporei la Țara Făgărașului, de implicare în comunitate și de creștere a comportamentului filantropic. Astfel, ne propunem ca însăși experiența de a participa la acest studiu să contribuie la acest obiectiv de transformare socială. Prin urmare, cercetarea se va baza atât pe abordări tradiționale de cercetare cât și pe analiza de rețele sociale și pe participatory action research.

Partea de cercetare va include: un chestionar, focus group-uri, interviuri semi-structurate și discuții nestructurate.

Datele generate vor fi analizate și se va produce un raport de cercetare care va conține următoarele componente:

 • O componentă descriptivă, cu o sub-componentă de mapare și analiză de rețele sociale ale diasporei din Țara Făgărașului și o sub-componentă de prezentare a experiențelor asociate fenomenului migrației.
 • O componentă analitică prin care vor fi identificați factori motivaționali generatori de acțiune socială atât cu privire la fenomenul migrației cât și la fenomene de interes pentru FCTF: provocări întâlnire în comunitatea de origine, în comunitatea de destinație, la întoarcere în comunitatea de origine (în cazul migrației circulare), etc.; implicare în comunitate sau aspecte/arii/cauze care pot genera implicare în comunitate și comportament filantropic.
 • Un infografic care să prezinte rezultatele principale.

Proiectul este organizat în colaborare cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului și MKBT: Make Better.

Post a comment