No comments yet

Consolidarea democrației și democratizării la nivel global

Valul democratizării din anii ’90 pare să fi ajuns la final. În ultimii ani observăm o accentuare a tendințelor de populism și autoritarism, pe care le regăsim atât în cazul democrațiilor consolidate, cât în cazul celor emergente. Sunt aceste tendințe o contra-reacție la eforturile de democratizare ale ultimilor trei decenii? Sau ne confruntăm cu noi fenomene ale guvernanței statale și internaționale care se bazează pe populism și iliberalism?

În cadrul acestui program suntem interesați atât de modul în care regimurile politice și guvernanța internațională sunt modelate, cât și de a analiza experiențele de democratizare de până acum. În același timp acordăm atenție, pentru a genera o mai bună înțelegere, fenomenelor legate de (re-)activarea societății civile, dezvoltarea capitalului social și a comportamentului filantropic.

Deși democrația se bazează pe cetățeni, ca principali deținători ai puterii statale, procesele de democratizare din Europa Centrală și de Est, precum și la nivel global, s-au axat preponderent pe dezvoltarea instituțiilor democratice, neglijând abilitatea cetățenilor de a utiliza puterea garantată constituțional. De asemenea, deși multe țări au făcut o tranziție de la regimuri totalitare către democrație, abordările de democratizare au acordat puțină atenție aspectelor ce țin de etică și valori democratice, atunci când au structurat instituții care administrează puterea statală. În consecință, multe democrații în consolidare întâmpina dificultăți în implementarea separării puterilor în stat sau a statului de drept.

Geneza și evoluția societății civile în societățile post-totalitare indică o inabilitatea de a construi instituții politice care rămân aproape de cetățeni. În mai multe țări, sectorul societății civile este perceput ca un adversar politic al guvernului, ceea ce generează un sector al societății civile fără capacitate și care nu are posibilitatea de a-și asigura sustenabilitatea.

Prin intermediul cercetării pe care o desfășurăm în cadrul IC-GAP dorim să adresăm provocările ilustrate mai sus și să susținem, prin cunoaștere și impact la nivel social și de politici publice, funcționarea democrațiilor pentru cetățeni.

Echipa: Amarachi I, Stefan C, Silvia F, Lev F, Laura R. Anca M, Ioana Hasu-G

Post a comment