Impact Management. Do it yourself toolkit for average NGOs

Partners: 4Change, Portugal; TVA, Turkey; Cromo Foundation, Hungary Civil society organizations’ (CSOs) action have real impact on societies. However, their accountability and the sustainability of their actions is feeding much discussion. Social impact management, from diagnosis and design, to assessment, strategy or communication is one of the ways that can...

Continue reading

Înființare EduPOL

Institutul de Cercetare Făgăraș a participat la evenimentul de înființare al Rețelei EduPOL – Politici Publice pentru Educație. Rețeaua își propune să contribuie la dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educaþiei (inclusiv asociațiile de părinți și sindicatele din învățământ) de a formula și promova propuneri...

Continue reading